„B” kategóriás jogosítvány szerzésekor

IVÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK ÉS TANULÓTÁJÉKOZTATÓ

KATONA AUTÓSISKOLA
„B” kategóriás jogosítvány szerzésekor, tantermi képzéssel A
24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva
Tulajdonos: Katona László egyéni vállalkozó
Adószáma: 61954609-1-29
nyilvántartási szám: EV-446534
web:katonaautosiskola.hu
Iskolavezető:Katona László , tel.száma 06/20/3450651
email cím: katonalaszlo57090706@gmail.com
Ügyfélfogadó Iroda címe: 4150Püspökladány Petri Pál utca 24 sz. telefon : 06/20/5559702
Ügyfélfogadás: Hétfő-csütörtök-ig 18-20-óráig.Péntek,szombat, vasárnap zárva.
Képzési engedély száma: : HA/KV/NS/A/177-1/2006

A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium. Közúti
Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály. 1138 Budapest, Váci út 188.
Autósiskola székhelye, számlázási és levelezési címe: 4150Püspökladány Petri Pál utca 24 sz
Beiratkozás feltételei:
Betöltött 16 és fél éves életkor.
Jelentkezési lap kitöltése és az abban szereplő nyilatkozatok elfogadása.
Jelentkezési lapon tett nyilatkozat a legalább alapfokú iskolai végzettség meglétéről
Felnőttképzési Tanuló-szerződés megkötése.
Ha rendelkezik más kategóriából vezetői engedéllyel annak bemutatása és egy fénymásolt példány
átadása az autósiskola számára.
Külföldi állampolgárság esetén, 1db. 6 hónapig érvényes tartózkodási engedély fénymásolata.
KRESZ elméleti képzés díjának befizetése az autósiskola pénztárába.

2

KRESZ elméleti képzés
Kötelező óraszám: 28 óra amely 18 óra közlekedési ismeretek,6 óra vezetéselmélet 4 óra szerkezeti
és ellenőrzési ismeretek tárgyakból tevődik össze. Az órák 16 órakor kezdődnek és 20 óráig
tartanak,így egy alkalom 4x45perc tanórát tartalmaznak. Az elméleti órák idő tartama 45 perc. Az
előadásokon a Tanuló részvétele kötelező! Az esetleges hiányzásokat az elméleti oktatás befejezéséig
pótolni kell az elméleti oktatóval egyeztetve. Az oktatás helyszíne 4150 Püspökladány Bajcsy Zsilinszki
út 2/2 sz /Művelődési központ/

Elméleti vizsga feltételei:
Betöltött 16 és 3/4 éves életkor
1. csoportú Orvosi alkalmassági igazolás beszerzése a háziorvostól, eredeti példány bemutatása és
egy fénymásolt példány átadása az autósiskola számára.
KRESZ elméleti képzés díjának befizetése
Az elméleti képzés sikeres teljesítése ,számítógépes elméleti vizsgadíj befizetése.
A legalább alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány eredeti példányát az első elméleti
vizsgán be kell mutatni az elméleti vizsga helyszínén.
A KRESZ-vizsga érintőképernyős monitorral, és számítógépes tesztprogrammal történik!A 75 pontos
tesztet, legfeljebb 10 hibaponttal kitöltve,megfelelő (M) osztályzatot kap a tanuló (11. hibaponttal
már nem megfelelő az eredmény, és a vizsgadíj befizetése után jelentkezhet pótvizsgára).

Elméleti és gyakorlati vizsgák rendje:
Elvárás a vizsgázóval szemben, hogy a kiírt időpontban jelenjen meg a vizsgán, s annak rendjét ne
zavarja. Elméleti vizsgán az alapfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum bemutatása szükséges.
Minden elméleti és gyakorlati vizsgán a személyazonosságát igazolnia kell érvényes személyi
igazolvánnyal,ha a jelentkezőnek vezetői engedélye vagy járművezetői igazolványa, azt is be kell
mutatnia minden vizsgáján, mert egyébként ennek hiányában a vizsga nem tartható meg!

Gyakorlati oktatás ismertetése:
A sikeres KRESZ vizsgát követően kezdődhet meg a gyakorlati oktatás a rutinpályán, de csak a
betöltött 17. életév után tehet a tanuló forgalmi vezetési vizsgát.

3

A vezetési órák időtartama 50 perc.
A tanuló gépkocsi típusa: Hyundai I30,Hyundai GETZ
vezetési óra díja: 8,000 Ft/ 50perc.
vezetési pótóra díja:8.000Ft/50perc
Vezetési találkozás helyei:A gyakorlati oktatójával megbeszélt helyen.
Az alapoktatás helye: Debrecen Bartók Béla út 115. A rutinpálya alaphasználati egyszeri díját a tanuló
fizeti 5. 000Ft, pótvizsga esetében pedig a vizsgázó-tanuló ún. vizsgaindítási díjat fizet, melynek
értéke 5000 Ft/pótvizsga. Ezen díjakat a tanuló a gyakorlati oktatónak fizeti befizetési bizonylat
ellenében.
Kötelező óraszámok: Alapoktatás 9 óra ,Városi vezetés 14 óra,Országúti vezetés 4 óra,Éjszakai
vezetés 2 óra,Forgalmi vizsga 1 óra.Összesen: 30 óra
Kötelezően teljesítendő menettávolság:
580 km A tényleges forgalmi vezetési oktatás, azaz a főoktatás, csak a vezetési alapoktatás után
kezdhető meg, de alapoktatás – szükség szerint – forgalommentes helyen, rutinpályán kívül is
tartható. A kötelező óraszám (29 óra) és menettávolság levezetése után forgalmi vizsgára bocsátható
a tanuló, vagy tetszés szerinti, ill. szükség szerinti gyakorló pótórát (A fentebb meghatározott díjért)
vehet a vizsga napjáig, oktatójával megbeszélve, tanácsát kikérve! A kötelezően előírt menettávolság
teljesítéséhez szükséges óraszám az egyéni felkészültségtől, tehetségtől függő tényező.
Amennyiben a tanuló forgalmi vezetésből –sikeres KRESZ vizsga napjától két éven belül – ötször
vizsgázott sikertelenül, további javítóvizsgát már csak pályaalkalmassági vizsgálat elvégzése után
tehet. A PAV vizsgálat Budapesten történik. Információt erre nézve, a KAV Közlekedési Alkalmassági
és Vizsgaközpont Nonprofit Kft .Kelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési
Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály – Debrecenben a Széchenyi
út 46/b. alatt. Tel: 52/502-103,
Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga
Az „Alapfokú Közúti Elsősegélynyújtás” vizsga előtti felkészítő tanfolyamot az autósiskola szervezi,
szakképzett oktató előadásával (10.000 Ft/fő), de tanfolyamot a Magyar Vöröskereszt is szervez (Db.
Hatvan u. 37.). Szakirányú végzettség esetén fölmentés lehetséges a 24/2005 GKM rendelet 3. számú
4.1.4 pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik,és az erről szóló okiratot bemutatja. A Közúti
Elsősegélynyújtó-vizsga díja: 15.500- Ft ( átutalással fizetve 10400339-50515548-56481010).

4

Vizsgadíjak.
A 2012. 01. 02-től érvényes vizsgadíjak összege: KRESZ vizsga: 4. 600 Ft. Forgalmi vizsga : 11. 000 Ft.
Összesen: 15. 600 Ft. A forgalmi vizsgadíj befizetésének helye: Db. Széchenyi u. 46. Közlekedési
Felügyelőség pénztára, melynek nyitvatartási rendje: H-Cs 8.00-12.00, 12.30-15.00 és P 8.00-12.00.
Vizsgadíjak a tanfolyamdíjtól és autósiskolánktól függetlenek a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendeletben
meghatározott mértékűek, Közlekedési Felügyelőség számlájára fizetendő

Vezetői engedély kiadásának módja
A sikeres forgalmi vizsga napjától számított 3 munkanap elteltével a Közlekedési Felügyelőség (Db.
Széchenyi u. 46/b.)kiállítja a sikeres vizsgákról szóló igazolást A vizsgaigazolás átvételéhez szükséges:
személyi igazolvány, lakcímkártya és a már meglévő jogosítvány. Ha nem szeretné a papíralapú
vizsgaigazolását átvenni,/nem kötelező/ Abban az esetben is a sikeres forgalmi vizsga utáni napon a
papíralapú vizsgaigazolás átvétele nélkül is felkeresheti az okmányirodát. Az okmányirodában
szükséges személyi igazolvány , eredeti orvosi alkalmassági igazolás ,közúti elsősegélynyújtásból
kapott igazolás és nem első jogosítvány esetén 4.000 Ft illeték befizetése.
Tanuló áthelyezés
Ha a tanuló másik képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, kérheti az ún. „Képzési igazolást” az
autósiskola ügyfélfogadó irodájában, amelyet három példányban kitöltve az autósiskola 3 napon
belül kiad . Az addig felmerült költségeket a tanulónak kötelezően rendeznie kell!
Tanuló jogai:
ismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit,más képzőszervnél folytatni tanulmányait
panasz esetén az iskolavezetőhöz ennek eredménytelensége esetén a képzés felügyeletét ellátó
szervhez fordulni
Kötelezettségei:
a tanfolyam foglalkozásain részt venni az aktuális tanfolyamdíjat határidőre megfizetni a tanfolyamra
jelentkezéskor a beiskolázáshoz szükséges okmányokat, dokumentumokat bemutatni
Felügyeleti szerv
Innovációs és Technológiai Minisztérium. Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály. 1138
Budapest, Váci út 188.

5

A tanuló a jelentkezési lapon aláírásával kijelenti, hogy az abban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, a képzőszerv vizsgái ügyében eljárhat, adatait kezelheti. Továbbá tudomásul veszi, hogy
a képzés és vizsgáztatás szabályainak megsértése szabálysértési vagy büntetőeljárást vonhat maga
után.
A gyakorlati vezetési vizsgát az első sikeres KRESZ-vizsgától számított 2 éven belül kell teljesíteni.
Hosszabbításra lehetőség nincs! Ha lejár ez a két éves határidő, és nem tud elérni sikeres forgalmi-
vezetési vizsgát, akkor minden addigi sikeres vizsgája hatályát veszti, és egy teljesen új tanfolyamra
kell beiratkoznia, hogy a vezetői engedélyt megszerezhesse! A tanfolyam megkezdésétől számított
kilenc hónapon belül el kell jutni az első elméleti vizsgaeseményig. Amennyiben a tanuló a tanfolyam
kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a
teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára
Az oktatási költségek , a vezetési óradíj változtatási jogát fenntartjuk!
Tandíj:

Tandíj:
KRESZ E-learning képzés: 75 óra/ 180 nap 50.000 Ft
Gyakorlati vezetés: 30 óra x 8000 Ft = 240.000 Ft
Össz 290.000Ft
A tanuló köteles az iratok beadását és a díjbefizetéseket az előírt határidőre teljesíteni!
2023 IInegyedéves ÁKÓ gyakorlat – óra -% – VSM elmélet –90  % VSM gyakorlat – % KK
:50.000Ft/elmélet

Érvényes: 2023.07.01.től visszavonásig .

 

Katona László