„B” kat. e­-learning KRESZ tanfolyammal

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK és TANULÓTÁJÉKOZTATÓ

KATONA AUTÓSISKOLA

„B” kat. e­learning KRESZ tanfolyammal
Tulajdonos: Katona László egyéni vállalkozó
Adószáma: 61954609-1-29
nyilvántartási szám: EV-446534
web:katonaautosiskola.hu
Iskolavezető:Katona László , tel.száma 06/20/3450651
email cím: katonalaszlo57090706@gmail.com
Ügyfélfogadó Iroda címe: 4150Püspökladány Petri Pál utca 24 sz. telefon : 06/20/5559702
Ügyfélfogadás: Hétfő-csütörtök-ig 18-20-óráig.Péntek,szombat, vasárnap zárva.
Képzési engedély száma: : HA/KV/NS/A/177-1/2006
A képzési engedélyt kiadó hatóság megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium. Közúti
Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály. 1138 Budapest, Váci út 188.
Autósiskola székhelye, számlázási és levelezési címe: 4150Püspökladány Petri Pál utca 24 sz
Beiratkozás feltételei:
Betöltött 16 és fél éves életkor.
Jelentkezési lap kitöltése és az abban szereplő nyilatkozatok elfogadása.
Jelentkezési lapon tett nyilatkozat a legalább alapfokú iskolai végzettség meglétéről
Felnőttképzési Tanuló-szerződés megkötése.
Ha rendelkezik más kategóriából vezetői engedéllyel annak bemutatása és egy fénymásolt példány
átadása az autósiskola számára.
Külföldi állampolgárság esetén, 1db. 6 hónapig érvényes tartózkodási engedély fénymásolata.
KRESZ elméleti képzés díjának befizetése az autósiskola pénztárába.

2

Az e-learning képzés egy a Nemzeti Közlekedési Hatóság által elfogadott és jóváhagyott zárt
rendszerű távoktatási képzési forma. Az e-learning képzés elvégzése és az e-learning tananyag
felhasználása időben korlátozott. A rendelkezésre álló idő 75 óra / 180 nap. Ezen határidő leteltével a
hozzáférési jogosultság megszűnik. Meghosszabbításra van lehetőség 10 óra / 30 nap. E-learning
pótképzés (meghosszabbítás) díja: 10. 000 Ft. Elméleti oktatás ismertetése A tanuló e-learning
tananyaghoz való hozzáférése egyedi azonosítóval (felhasználói név, jelszó megadása) történik. A
tanuló köteles titokban tartani egyedi azonosítóját. Ha illetéktelenül más személy tudomására jut,
úgy köteles erről az autósiskolát értesíteni és haladéktalanul megváltoztatni belépési jelszavát. Ebből
a problémából eredő károkért a tanuló felel. A tanuló felhasználási jogosultságát nem engedheti át
másnak. A tananyag másolása, továbbadása, sokszorozása TILOS. A tanuló tudomásul veszi, hogy az
oktatási rendszer használata során számítógépének egyes adatai és IP címe naplózásra kerül.
Továbbá rögzítésre kerül a tanuló által a képzésben történő előrehaladás, az oktatási rendszerben
eltöltött idő, valamint a rendszer értékeli és rögzíti az ellenőrző kérdésekre adott válaszokat és
eredményeket. A tanuló hozzájárul az oktatási rendszerben adatainak kezeléséhez. A tanuló
gondoskodik a szükséges informatikai háttérről és internet elérésről. Az alábbi informatikai
környezettel kell rendelkezni:
Operációs rendszer: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Böngésző: Internet Explorer 8/9, Mozilla Firefox 4.5
Flash lejátszó: Adobe Flash Player 10
Képernyőfelbontás: 1024×768, 1920×1080
Internetletöltési sebesség: min. 768 Kbps.
Elméleti vizsga
Elméleti vizsga feltételei:
Betöltött 16 és 3/4 éves életkor
1. csoportú Orvosi alkalmassági igazolás beszerzése a háziorvostól, eredeti példány bemutatása és
egy fénymásolt példány átadása az autósiskola számára.
KRESZ elméleti képzés díjának befizetése
Az elméleti képzés sikeres teljesítése ,számítógépes elméleti vizsgadíj befizetése.
A legalább alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány eredeti példányát az első elméleti
vizsgán be kell mutatni az elméleti vizsga helyszínén.

3

A KRESZ-vizsga érintőképernyős monitorral, és számítógépes tesztprogrammal történik!A 75 pontos
tesztet, legfeljebb 10 hibaponttal kitöltve,megfelelő (M) osztályzatot kap a tanuló (11. hibaponttal
már nem megfelelő az eredmény, és a vizsgadíj befizetése után jelentkezhet pótvizsgára).
Elméleti és gyakorlati vizsgák rendje:
Elvárás a vizsgázóval szemben, hogy a kiírt időpontban jelenjen meg a vizsgán, s annak rendjét ne
zavarja. Elméleti vizsgán az alapfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum bemutatása szükséges.
Minden elméleti és gyakorlati vizsgán a személyazonosságát igazolnia kell érvényes személyi
igazolvánnyal,ha a jelentkezőnek vezetői engedélye vagy járművezetői igazolványa, azt is be kell
mutatnia minden vizsgáján, mert egyébként ennek hiányában a vizsga nem tartható meg!

Gyakorlati oktatás ismertetése:
A sikeres KRESZ vizsgát követően kezdődhet meg a gyakorlati oktatás a rutinpályán, de csak a
betöltött 17. életév után tehet a tanuló forgalmi vezetési vizsgát.
A vezetési órák időtartama 50 perc.
A tanuló gépkocsi típusa: Hyndai I30 BMW
vezetési óra díja: 8,000 Ft/ 50perc.
vezetési pótóra díja:8.000Ft/50perc

Vezetési találkozás helyei:A gyakorlati oktatójával megbeszélt helyen.
Az alapoktatás helye: Debrecen Bartók Béla út 115.

Kötelező óraszámok:Alapoktatás 9 óra ,Városi vezetés 14 óra,Országúti vezetés 4 óra,Éjszakai
vezetés 2 óra,Forgalmi vizsga 1 óra.Összesen: 30 óra
Kötelezően teljesítendő menettávolság:

580 km A tényleges forgalmi vezetési oktatás, azaz a főoktatás, csak a vezetési alapoktatás után
kezdhető meg, de alapoktatás – szükség szerint – forgalommentes helyen, rutinpályán kívül is
tartható. A kötelező óraszám (29 óra) és menettávolság levezetése után forgalmi vizsgára bocsátható
a tanuló, vagy tetszés szerinti, ill. szükség szerinti gyakorló pótórát (A fentebb meghatározott díjért)
vehet a vizsga napjáig, oktatójával megbeszélve, tanácsát kikérve! A kötelezően előírt menettávolság
teljesítéséhez szükséges óraszám az egyéni felkészültségtől, tehetségtől függő tényező.

4

Amennyiben a tanuló forgalmi vezetésből –sikeres KRESZ vizsga napjától két éven belül – ötször
vizsgázott sikertelenül, további javítóvizsgát már csak pályaalkalmassági vizsgálat elvégzése után
tehet. A PAV vizsgálat Budapesten történik. Információt erre nézve, a KAV Közlekedési Alkalmassági
és Vizsgaközpont Nonprofit Kft .Kelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési
Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály – Debrecenben a Széchenyi
út 46/b. alatt. Tel: 52/502-103, Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga
Az „Alapfokú Közúti Elsősegélynyújtás” vizsga előtti felkészítő tanfolyamot az autósiskola szervezi,
szakképzett oktató előadásával (10.000 Ft/fő), de tanfolyamot a Magyar Vöröskereszt is szervez (Db.
Hatvan u. 37.). Szakirányú végzettség esetén fölmentés lehetséges a 24/2005 GKM rendelet 3. számú
4.1.4 pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik,és az erről szóló okiratot bemutatja. A Közúti
Elsősegélynyújtó-vizsga díja: 15,500- Ft ( átutalással fizetve 10400339-50515548-56481010).
Vizsgadíjak.

A 2012. 01. 02-től érvényes vizsgadíjak összege: KRESZ vizsga: 4. 600 Ft. Forgalmi vizsga : 11. 000 Ft.
Összesen: 15. 600 Ft. A forgalmi vizsgadíj befizetésének helye: Db. Széchenyi u. 46. Közlekedési
Felügyelőség pénztára, melynek nyitvatartási rendje: H-Cs 8.00-12.00, 12.30-15.00 és P 8.00-12.00.
Vizsgadíjak a tanfolyamdíjtól és autósiskolánktól függetlenek a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendeletben
meghatározott mértékűek, Közlekedési Felügyelőség számlájára fizetendő
Vezetői engedély kiadásának módja
A sikeres forgalmi vizsga napjától számított 3 munkanap elteltével a Közlekedési Felügyelőség (Db.
Széchenyi u. 46/b.)kiállítja a sikeres vizsgákról szóló igazolást A vizsgaigazolás átvételéhez szükséges:
személyi igazolvány, lakcímkártya és a már meglévő jogosítvány. Ha nem szeretné a papíralapú
vizsgaigazolását átvenni,/nem kötelező/ Abban az esetben is a sikeres forgalmi vizsga utáni napon a
papíralapú vizsgaigazolás átvétele nélkül is felkeresheti az okmányirodát. Az okmányirodában
szükséges személyi igazolvány , eredeti orvosi alkalmassági igazolás ,közúti elsősegélynyújtásból
kapott igazolás és nem első jogosítvány esetén 4.000 Ft illeték befizetése.
Tanuló áthelyezés
Ha a tanuló másik képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, kérheti az ún. „Képzési igazolást” az
autósiskola ügyfélfogadó irodájában, amelyet három példányban kitöltve az autósiskola 3 napon
belül kiad . Az addig felmerült költségeket a tanulónak kötelezően rendeznie kell!

jogai:
ismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit,más képzőszervnél folytatni tanulmányait
panasz esetén az iskolavezetőhöz ennek eredménytelensége esetén a képzés felügyeletét ellátó
szervhez fordulni.Adminisztrációs költség 10.000Ft alkalmanként.

 

5

Kötelezettségei:
a tanfolyam foglalkozásain részt venni az aktuális tanfolyamdíjat határidőre megfizetni a tanfolyamra
jelentkezéskor a beiskolázáshoz szükséges okmányokat, dokumentumokat bemutatni
Felügyeleti szerv
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft .Kelet-magyarországi Járművezető
Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
Tel: 52/502-103, 52/502-105
A tanuló a jelentkezési lapon aláírásával kijelenti, hogy az abban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, a képzőszerv vizsgái ügyében eljárhat, adatait kezelheti. Továbbá tudomásul veszi, hogy
a képzés és vizsgáztatás szabályainak megsértése szabálysértési vagy büntetőeljárást vonhat maga
után.
A gyakorlati vezetési vizsgát az első sikeres KRESZ-vizsgától számított 2 éven belül kell teljesíteni.
Hosszabbításra lehetőség nincs! Ha lejár ez a két éves határidő, és nem tud elérni sikeres forgalmi-
vezetési vizsgát, akkor minden addigi sikeres vizsgája hatályát veszti, és egy teljesen új tanfolyamra
kell beiratkoznia, hogy a vezetői engedélyt megszerezhesse! A tanfolyam megkezdésétől számított
kilenc hónapon belül el kell jutni az első elméleti vizsgaeseményig. Amennyiben a tanuló a tanfolyam
kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a
teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára

Az oktatási költségek , a vezetési óradíj változtatási jogát fenntartjuk!

Tandíj:
KRESZ E-learning képzés: 75 óra/ 180 nap 50.000 Ft
Gyakorlati vezetés: 30 óra x 8000 Ft = 240.000 Ft
Össz 290.000Ft
A tanuló köteles az iratok beadását és a díjbefizetéseket az előírt határidőre teljesíteni!
2023 II negyedéves ÁKÓ gyakorlat – óra  0%– VSM elmélet – 90 % VSM gyakorlat  % KK
:elmélet 50000Ft

Érvényes: 2023.július 1.től visszavonásig .